ENVÍOS E DEVOLUCIÓNS

Envío e devolucións

ENVÍO COMPLETAMENTE GRATUÍTO CON MÁIS DE 100€ DE COMPRA

Solucións Gráficas Impregna, S.L cobrará un importe en concepto de gastos de envío, que se indicará durante o proceso de compra.

Os prazos de entrega dos pedidos veranse directamente afectados pola dispoñibilidade de existencias dos artigos que compoñen o pedido realizado polo cliente. Calquera posible atraso que se produza será comunicado por Solucións Gráficas Impregna, S.L a través de correo electrónico.

Atención moi Importante: Calquera incidencia na recepción dun envío, xa sexa por falta de mercadoría ou por mercancía avariada/golpeada, deberá comunicarse ao responsable desta tenda (Solucións Gráficas Impregna, S.L) nun prazo máximo de 24 horas, dende a recepción. , de ser o caso, en caso contrario Solucións Gráficas Impregna, S.L, o noso Provedor ou o Transportista non serán responsables diso. Ao asinar o albará do transportista, indicar calquera anomalía no embalaxe (!! Moi importante, aínda que o dano no embalaxe sexa pequeno, tamén o indique !!) e o estado das caixas, caixas abertas, golpeadas, precintadas, desaparecidas. paquetes, etc. A falta de indicación desta información na nota de transporte anulará calquera posibilidade de reclamar calquera escaseza e/ou dano da mercadoría. Indicar sempre a frase -Pendente de revisión-, esta deixará aberta a opción de reclamar ao transportista os danos ocultos causados nos paquetes recibidos. En caso de falta de mercadoría, tanto no interior dos paquetes como por falta de paquetes, non tirar nunca os embalaxes das caixas e manter as etiquetas de transporte pegadas ás caixas Para calquera reclamación, os embalaxes/caixas ou fotografías de todas elas serán solicitadas. As caras dos envases e das ditas etiquetas, sen as cales non se poderá facer ningunha reclamación. A notificación debe realizarse a través de mailpregna@gmail.com

Facturación

Recibirás a factura por correo electrónico nun prazo de 24 horas hábiles despois da recepción e pago do pedido, sendo enviada ao enderezo de correo electrónico que especificaches durante o rexistro na nosa tenda.